accsist - over ons

WERKWIJZE


Voor onze cliënten zijn wij sparringpartner waarbij wederzijds
vertrouwen en respect een belangrijke rol spelen.
Van ons wordt verwacht dat wij verantwoordelijkheid nemen en
een signalerende, pro-actieve rol vervullen. De juiste maar ook vaak
kritische vragen stellen, luisteren, signaleren en oplossingen aandragen,
is de kracht van onze dienstverlening en vormt de toegevoegde waarde voor onze cliënten.
Door een goede communicatie en intensieve samenwerking tussen cliënt en onze vakbekwame medewerkers, kunnen wij onze doelstellingen realiseren, namelijk niet slechts alleen aan de verwachtingen van onze cliënten voldoen maar deze zelfs overtreffen.
Door de sterke basis die wij hebben op het gebied van accountancy, administratieve dienstverlening, fiscale zaken, Consulting en bedrijfsadvisering realiseren wij onze doelstellingen en daarbij beschikken wij over een groot netwerk waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd, zoals notarissen, juristen, ICT-specialisten en estate planners.
Door onze persoonlijke aandacht en betrokkenheid vanuit onze onafhankelijke positie zijn wij in staat onze cliënten te begeleiden en te adviseren in het traject dat uiteindelijk leidt tot efficiency-, rendements- en resultaatverbetering. Dit komt in het kort neer op verzorgen van (tussentijdse) managementinformatie, opstellen van begrotingen en prognoses, ondersteuning op het gebied van automatisering, bedrijfsopvolging, waardebepaling en overnames.
Kortom een multidisciplinaire dienstverlening waarbij betrokkenheid, helderheid en vertrouwen de kernwoorden zijn, met continue een persoonlijke aandacht voor onze cliënten.

accsist - diensten
Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze cliënten op het gehele financieel-administratieve traject. Voor onze cliënten verzorgen wij de totale financiële administratie, van het opzetten van de boekhouding en de administratieve organisatie tot en met het verzorgen van de fiscale aangiften en tussentijdse management rapportages. Ons kantoor beschikt over gekwalificeerde medewerkers die desgewenst bij onze cliënten “ in company” werkzaam zijn. In geval van langdurige afwezigheid van bijvoorbeeld de interne administrateur kunnen wij onze medewerkers voor een langere periode op interim-basis bij onze cliënten detacheren. Voor onze werkzaamheden maken wij gebruik van professionele gecertificeerde software. Ons kantoor biedt onze cliënten tevens de mogelijkheid om tegen een vast maandtarief “on line” hun financiële administratie te voeren. De aanschafkosten van relatief dure software kunnen op deze manier bespaard blijven.


Payroll services
Vandaag de dag omvat een loonadministratie veel meer dan een eenvoudige bruto-nettoberekening van het loon. U hebt te maken met de vaak complexe regelgeving en voorschriften uit de loonbelasting- en sociale verzekeringswetgeving. Om van alle personeelsverzekeringen, arbeidsvoorwaarden en ontslagprocedures nog maar te zwijgen. De fiscale wetgeving en arbeidsrechtelijke bepalingen zijn steeds nauwer met elkaar verbonden. Kortom, een salarisadministratie vergt kennis van zaken en een voortdurende alertheid op de veranderende regelgeving. Wij zijn een servicegericht salarisadviesbureau van deze tijd dat gebruik maakt van de nieuwste software voor de salarisverwerking. Onze medewerkers zijn ervaren en kunnen onze cliënten op een zeer breed terrein van dienst zijn. Accsist staat voor een adequate service, kennis van zaken, en efficiente werkwijze. Dit alles gericht op de specifieke wensen van onze cliënten. Wij verzorgen uw loonadministratie op maat. Voor de eenmans B.V., non-profit organisaties, midden en kleinbedrijf en internationale ondernemingen.

accsist - LINKS